Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 13 kwietnia 2014r

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów, usług i witryn oferowanych przez firmę DreamPC.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem email

Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania

Możemy gromadzić następujące typy informacji:

Udostępnianie informacji

Zasada podstawowa: nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów / Użytkowników moich serwisów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę, nie odwiedzaj moich serwisów, ani nie korzystaj z moich usług.

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy, dla których jest on niezbędny w celu przetwarzania danych w naszym imieniu. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i ściganiem karnym.

 

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie.

 

Dziękuję za Twoje zaufanie!